ขอใบเสนอราคา

ลักษณะของงานที่ให้บริการ
วางบิล / เก็บเช็ค ส่งสินค้า
มีรับเงินสด อื่นๆ
ลักษณะการจ่ายงานประจำวัน
จ่ายงานรอบเดียว / รอบเช้า จ่ายงาน 2 รอบ เช้า / บ่าย
จ่ายงาน 3 รอบขึ้นไป จ่ายงานไม่แน่นอน
เวลาทำงาน
จันทร์ - ศุกร์ จันทร์ - เสาร์ (ครึ่งวัน)
จันทร์ - เสาร์ (เต็มวัน) ทำทุกวัน
อื่นๆ .......................