ตรวจสอบราคา

เลือกประเภทรถ


สถานที่จัดส่ง
    - กรุณาปักหมุดบนแผนที่สำหรับเลือกจุดรับส่ง -


ระยะทาง : กม.
ราคา : บาท


Information

ราคา เริ่มต้นที่ 90 บาท

+ 10 บาท / กม.

กม.ที่ 21-30 = 12 บาท / กม.

กม.ที่ 31-70 = 14 บาท / กม.

กม.ที่ 71 ขึ้นไป = 15 บาท / กม.


- นำเอกสารกลับ คิด 50% ของราคาที่ไป (แต่ไม่เกิน 200 บาท)
- จุดต่อเนื่อง 50 บาท
- พัสดุ ขนาดไม่เกิน 50 x 50 x 50 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- รถกระบะเริ่มต้นที่ 600 บาท + กิโลเมตรละ 10 บาท
- เก็บเงินปลายทาง ไม่คิดค่าบริการ

* บริษัทรับผิดชอบความเสียหายตามความเป็นจริง ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท ต่อความเสียหายต่อครั้ง
หากต้องการให้บริษัทรับผิดชอบมากกว่าวงเงินประกันนั้น ให้ติดต่อบริษัท